Om kurset

AFF er den mest effektive utdanningsformen innen fallskjermhopping.

Den praktiske delen består av syv nivå-hopp. I fritt fallet følger instruktørene med og instruerer eleven om det trengs. På trekkhøyden løser eleven selv ut fallskjermen under kontroll av instruktørene, og benytter innflygningsmønster mot landingsområdet som lært på bakkekurset. Man må ha ett hopp på hvert nivå godkjent før man kan gå videre i progresjonen. Etter godkjent nivå 7 går man videre til nivå 8 og får status som selvstendig elev.

Instruktører

Det er strenge krav til å bli AFF–instruktør i Norge og på Voss. Alle instruktører ved klubben er godkjent av Fallskjermseksjonen⁄ Norges Luftsportsforbund (F⁄NLF) etter gjeldene lover og regler. Utenlandske instruktører har individuell godkjenning av F⁄NLF.

AFF NIVÅ 1, kroppskontroll
AFF NIVÅ 2, kroppskontroll
AFF NIVÅ 3, selvstendighetshoppet
AFF NIVÅ 4, 90 grader sving og fremoverbevegelse
AFF NIVÅ 5, 360 grader sving og fremoverbevegelse
AFF NIVÅ 6, solo exit (uassistert utsprang)
AFF NIVÅ 7, solohoppet
AFF NIVÅ 8
Fullført Fallskjerm Kurs – Veien Videre
A-lisens:

For å fullføre kurset og bli selvstendig hopper (A-lisens) må du oppfylle følgende krav:

Minimum 20 hopp siste kalenderår

13 nivå 8 hopp hvorav:

2 FS utsjekkshopp

2 lavhopp

A-lisens kurs (holdes stort sett hver fredag kveld på klubben)

Bestått A-lisens teoriprøve

Bestått pakkeeksamen

Priser for level 8 og utsjekkshopp finner du her.

 

A-lisens kurs og pakkeeksamen koster 200kr. A-lisens kurs arrangeres som regel en gang i uken, så fremt det er flere enn 3 deltakere.

Se håndboken for mer info om rettigheter, og begrensninger for A-lisens hoppere.

 

 

B-lisens:

For å oppnå B-lisens må du oppfylle følgende krav:

Minimum 50 hopp siste kalenderår

2 FS utsjekkshopp

2 FF utsjekkshopp

Deltatt på teori grunnleggende skjermkurs

Fullført progresjon skjermkjøring

Bestått B-lisens teoriprøve

 

Priser for hopp og utsjekkshopp finner du her.

Skjermkjøringskurs teori, og briefing av hopp: pris settes av instruktør 

 

Se håndboken for mer info om rettigheter, og begrensninger for B-lisens hoppere.