Krav til tandem

For å kunne hoppe tandem må man ha normal god helse.

  • Man kan ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
  • Personer over 100 kg må individuelt vurderes av tandeminstruktør før det gis tillatelse til å hoppe. Øvre vektgrense er alltid 105 kg (vekt inkluderer klær og sko som man hopper i).
  • Aldersgrensen for å hoppe tandem er 18 år. Med skriftlig fullmakt fra begge foresatte, kan man hoppe når man har fylt 16 år. Last ned samtykkeskjema her.
  • For tandemelever over 70 år skal legeattest fra fastlege fremlegges hvor det fremgår at eleven anses som skikket til å utføre hopp som tandemelev. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder på hoppdagen. Last ned attesten her.

Alle tandemelever må signere på følgende egenerklæring:

«Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, diabetes mellitus, epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. (Ved tvilstilfelle om medisinsk godkjennelse skal lege konsulteres og F/NLFs legeundersøkelsesskjema fylles ut). Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til fallskjermhopping og jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen.»

Er du i tvil om du/ noen du ønsker å kjøpe gavekort til oppfyller kravene for tandemhopp, ber vi deg om å ta kontakt med oss i god tid før hoppet er planlagt å gjennomføres.

Dersom du ikke kan signere på egenerklæringen, ikke kan gå selv til flyet, eller har en funksjonsnedsettelse, må du:
– Fremlegge legeattest, se her.
– Fylle ut dette skjemaet som beskriver din(e) funksjonsnedsettelse(r), se her.