Utleierigger

Vi har følgende hovedskjermer i utleieriggene:

Pulse 150

Sabre2 170
Sabre2 170

Pilot7 167
Safire3 169

Pulse 170

Pilot 188
Safire 189

Pilot7 188

Sabre2 190

Pulse 190
Pulse 210

Betingelser ved leie av rigg:

Utstyr lånes på eget ansvar. Klubben har ingen ansvar for hvordan utstyret blir brukt. Låntaker er selv ansvarlig for å vurdere sine evner og ferdigheter, samt at det velges utstyr ihht NLFs håndbok Vedlegg 1, del 100 – Bestemmelser for skjermstørrelser Utstyret leveres ferdigpakket – men låntaker er selv ansvarlig for pakke- og utstyrskontroll før hopping.

Tapt utstyr, eller utstyr som er skadet må erstattes. Dette gjelder også ved feilfunksjon, tap av håndtak etc.

Evt. reservetrekk ved feilfunksjon er låntakers ansvar.

Utstyret leveres rengjort og pakket tilbake i samme stand som ved utlån (pakket av pakker).

Evt. behov for vask / rens av utstyr blir belastet låntaker.

Det avleses på nødåpner ved utlevering fra resepsjonen og igjen ved innlevering. Låntaker betaler kr. 170 per hopp for dekning av slitasje og bruk. Kredittkort legges igjen som garanti.

Låntaker bekrefter med sin signatur at disse betingelsene er godtatt.