Forside / Tandem / Kurs / Hoppfelt / Terminliste / Kontakt oss / Medlemssider
Jan Erik Dietrichsson

Hemsedal HeliBoogie 2013

Skrevet 18.01.2013

Hemsedal HeliBoogie 2013
Suksessen fra 2011og 2012 igjen – i samarbeid med Hemsedal Cafe og House of Hygge!

Same procedure as last year:
Vi vil åpne opp for 80 forhåndspåmeldte lørdag, som betaler redusert boogieavgift OG får avslag p sitt første hopp lørdag. Resten av "slackerne" må bare vente, og håpe at det blir ledige sloter utover dagen – med en høyere boogiepris. ;)

Det blir ett AS–350 helikopter (med plass til 5 eller 6 hoppere) fredag fra kl. 13–18, og TO  AS–350 helikoptere lørdag fra kl. 09–18! 

Slotpris 4 000 fot:hovreløft kr. 400,–
Slotpris 9 000 fot: kr. 600,–
Slotpris 9 000 fot hovreløft: kr. 700,–

I fjor ble det gjort over 360 hopp p totalt 66 løft, hvor mange klarer vi i Âr?

For de som tilfredsstiller kravene til fjellflyving forsøker vi å få til noen løft med skjermflyving gjennom Kjerringkjeften som ifjor, og ned forbi Hydnefossen.
Kanskje vi åpner en ny rute også....? :–)

Lørdag kveld blir buffe "Hemsedal Café Style" og garantert god stemning.
Bli med på Norges st¯øste helikopterboogie!


Jan Erik Dietrichsson

Hemsedal HeliBoogie 2013

Skrevet 18.01.2013

Hemsedal HeliBoogie 2013
The success from 2011 and 2012 again – in collaboration with Hemsedal Cafe and House of Hygge!

Same procedure as last year:
We'll open up for 80 preassigned Saturday, who pays reduced boogiefee AND discount on their first jump Saturday.  The rest of the "slackers" just have to wait, and hope there will be any available slots during the day – to a higher boogieprice. ;)

There will be one AS–350 helicopter (with room for 5 or 6 jumpers) Friday from 1–6 p.m. and TWO AS–350 helicopters Saturday from 09 a.m. –6 p.m! 

Jumpticket 4 000 feet: hover–load NOK 400,–
Jumpticket 9 000 feet: NOK 600,–
Jumpticket 9 000 feet hover–load: NOK 700,–

Last year we did more than 360 jumps on a total of 66 loads, how many can we do this year?

For you meeting the demands of mountain flying, we'll try to get som loads with CP through Kjerringkjeften as last year, and down past Hydnefossen.
Maybe we'll open up a new route as well....? :–)

Saturday evening there will be a buffet "Hemsedal Café Style" and guaranteed good moods.
Sign up for the biggest helicopterboogie in Norway!Skydive Voss, Postboks 285 – 5702 Voss – Telefon: 56 51 10 00 –  epost: info@skydivevoss.no – Bank account: 9581.10.71472