Forside / Tandem / Kurs / Hoppfelt / Terminliste / Kontakt oss / Medlemssider
Tandem
Tandemhopp
Pris og bestilling
Krav
På hoppdagen
Booking

Pris og bestilling

20.05.2015
Skydive Voss har god kapasitet på tandem, og kan difor ta imot hopparar på kort varsel. I perioder er det særs stor pågang, så me ser helst at du registrerer dato og tid så tidlig som råd.

Trykk for stor versjon av bildet
Daglege avgangar og gode landingshøve sentralt på Voss!
Me arrangerer tandemhopping dagleg frå 1. mai til 6. september 2015, og einskilde helger utanom dette.

(Me gjer merksam på at det ikkje er refusjon på video som ikkje blir noko av grunna utstyrsfeil på videografen sitt kamera.)

Tandemvideo:
Pris: 3990,–
Inkluderer:
Tandemhopp
SD–video

Du kan òg få digitale stillbilete (HD–pakke) for kr 499,–.

HD–pakke:
Pris: 4489,–
Inkluderer:
Tandemhopp
HD–video
Bilder

Frittfallpakke:
Pris: 4990,–
Inkluderer:
Tandemhopp
SD–video
6min tunneltid hos Voss Vind

Studentpakke*: (Gjeld berre måndag–fredag og ved framvisning av gyldig studentbevis og betalt semesteravgift)
Pris: 3.250,–
Inkluderer:
Tandemhopp
Handycam video

Du kan òg få digitale stillbilete (HD–pakke) for kr 740,–.
*Gjelder ikke under Ekstremsportveko

Bestilling
For booking av tandem, klikk her. Dersom webpåmeldinga ikkje sko virka, sender du ein e–post til adressa under.

For tid utanfor hovudsesongen (07.sept til 30.april) send oss ein epost info(at)skydivevoss.no.
For booking av tandemtid under fulldrifta (01.mai–06.september) ring 56 51 10 00 mån–fre 9–17, laur 9–17 og sun 13–17.

Gåvekort


Du vil få en e–post om mottatt bestilling innen få dager og beløpet overføres til vårt kontonr 9581.10.71472. Merk innbetalingen med "tandem gavekort + navn på hopper". Når betalingen er registrert blir gavekortet sendt, og mottaker av gavekortet kan selv bestemme når hoppet skal gjennomføres og reserverer tidspunkt pr tlf eller epost.

Gavkort refunderes ikke.


Skydive Voss, Postboks 285 – 5702 Voss – Telefon: 56 51 10 00 –  epost: info@skydivevoss.no – Bank account: 9581.10.71472